Teknik

Projektion oppefra

Denne type er baseret på et webkamera, der opfanger bevægelserne. Projektoren belyser oppefra. Herved kommer der skygger, når man er inde i selve arealet. Til gengæld kan denne løsning umiddelbart anvendes i alle lokaler.

Denne løsning anvendes i dette projekt. 

Opstiling på Veng Skole og Børnehus 

 

Projektion nedefra

Her oplyser projektoren nedefra og kameraerne til tracking registrer også nedefra. Derved kommer der ingen skygger. Til gengæld er denne løsning ret kostbar at få etableret, idet den kræver et teknikrum under selve gulvet.

Denne løsning er etableret på Møllevangsskolen i Århus.

 

tester